Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến

Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số mol Fe=0,12(mol) số mol HNO3=0,4 (mol)

Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO+2H2O                  Fe   + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2

0,1   0,4        0,1                                                          0,02       0,04

Fe(NO3)3 dư =0,1-0,04=0,06(mol)           

Cu + 2Fe(NO3)3→Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2

 0,03   0,06                                          

mCu=0,03.64=1,92(g)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn