Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO<s

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nFe = 0, 12 mol

2 Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) 3+ 3SO2 +6 H2O

0,1       ←0,3→        0,05

Fe                +    Fe2(SO4) 3    →  3 FeSO4

(0,12-0,1) →             0,02                0,06

n FeSO4 = 0,06 mol;  n Fe2(SO4) 3dư  = 0,05 – 0,02 =  0,03 mol

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn