Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 6,75 gam amin X đơn chức, bậc 1 phản ứng với lượng dư du

Cho 6,75 gam amin X đơn chức, bậc 1 phản ứng với lượng dư du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,75 gam amin X đơn chức, bậc 1 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 12,225 gam muối. Công thức của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Amin X bậc 1: RNH2 + HCl –> RNH3Cl

               (R + 16)              (R + 52,5)

                   6,75                  12,225g

=> R = 29 (C2H5)

Amin X là C2H5NH2

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn