Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 69,6 gam mangan đioxit (MnO2) tác dụng hết vớ

Cho 69,6 gam mangan đioxit (MnO2) tác dụng hết vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 69,6 gam mangan đioxit (MnO2) tác dụng hết với dung dịch axit clohidric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Tổng nồng độ của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là: (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

       


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  0,8    →                            0,8 mol

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

0,8 → 1,6 mol →  0,8 → 0,8

Dung dịch sau có: 0,4 mol NaOH dư; 0,8 mol NaCl; 0,8 mol NaClO

=> CM tổng = (0,4 + 0,8 + 0,8)/0,5 = 4M

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn