Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 7,5g H<sub>2</sub>NCH<sub>2</sub>COOH tác dụng vừa đủ du

Cho 7,5g H<sub>2</sub>NCH<sub>2</sub>COOH tác dụng vừa đủ du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 7,5g H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

H2NCH2COOH + HCl -> ClH3NCH2COOH

0,1 mol   ->                            0,1 mol

=> mmuối = 11,15g

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn