Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 78 gam kim loại M thuộc nhóm IA tác dụng với dung d

Cho 78 gam kim loại M thuộc nhóm IA tác dụng với dung d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 7,8 gam kim loại M thuộc nhóm IA tác dụng với dung dịch H2O dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc). Vậy M là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH: 2M + 2H2O → 2MOH + H2; từ số mol của H2 suy ra số mol kim loại.


Tính khối lượng mol của kim loại theo công thức: ({M_{KL}} = dfrac{{{m_{KL}}}}{{{n_{KL}}}}).


Kết luận tên kim loại.

Giải chi tiết:

({n_{{H_2}}} = dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1left( {mol} right))

PTHH:     2M + 2H2O → 2MOH + H2

                 0,2       ←                        0,1 (mol)

⟹ ({M_{KL}} = dfrac{{{m_{KL}}}}{{{n_{KL}}}} = dfrac{{7,8}}{{0,2}} = 39)

⟹ Kim loại M là kali, kí hiệu là K.

Đáp án B

Ý kiến của bạn