Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe<

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với 250 ml dung dịch HNO3 x mol/lit (loãng), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của x là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì Z + Fe -> khí NO => HNO3 dư và Fe -> Fe3+

=> X phản ứng hết qui về : a mol Fe và b mol O

=> mX = 56a + 16b = 8,16g và Bảo toàn e : 3nFe = 3nNO + 2nO

=> 3a – 2b = 0,18 mol

=> a = 0,12 ; b = 0,09

Fe + 2Fe3+ -> 3Fe2+

3Fe + 8H+ + 2NO3- -> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (vì hòa tan tối đa)

=> nFe sau = ½ nFe3+ + 3/8nH+ dư => nH+ dư  = 0,08 mol

=> nHNO3 bđ = 0,08 + 4nNO + 2nO = 0,5 mol

=> x = 2 M

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn