Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 8,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Cr, Fe nung nóng trong oxi dư

Cho 8,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Cr, Fe nung nóng trong oxi dư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 8,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Cr, Fe nung nóng trong oxi dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 11,8 gam hỗn hợp X. Để tác dụng hết các chất có trong X cần V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nO(trong X) = (11,8 – 8,6)/16 = 0,2 mol

Phản ứng tổng quát : 2H+ + O2- -> H2O

=> nHCl = 2nO = 0,4 mol

Vậy VHCl = 0,2 lit

Chọn C.   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn