Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 91,2g FeSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch K<s

Cho 91,2g FeSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch K<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 91,2g FeSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit H2SO4 loãng. Xác định khối lượng K2Cr2Ocần dùng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn