Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho (A - 1;3 )B 4;2

Cho (A - 1;3 )B 4;2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (Aleft( { - 1;,,3} right),,,,Bleft( {4;,,2} right),,,Cleft( {3;,,5} right).)

a) Chứng minh ba điểm (A,,,B,,,C)  không thẳng hàng.

b) Tìm điểm (D)  sao cho (overrightarrow {AD}  =  - 3overrightarrow {BC} )

c) Tìm điểm (E)  sao cho (O)  là trọng tâm (Delta ABE.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) Ta có: (overrightarrow {AB}  = left( {5; - 1} right),;overrightarrow {BC}  = left( { - 1;3} right).)

Vì (frac{5}{{ - 1}} ne frac{{ - 1}}{3}) nên hai vecto  (overrightarrow {AB} ;,,,;overrightarrow {BC} ) không cùng phương, tức là ba điểm (A,,,B,,,C)  không thẳng hàng.

b) Gọi (D = left( {x;,y} right)) ta có (overrightarrow {AD}  = left( {x + 1;y - 3} right);,, - 3overrightarrow {BC}  = left( {3; - 9} right))

Vì (overrightarrow {AD}  =  - 3overrightarrow {BC} ) nên  (left{ begin{array}{l}x + 1 = 3y - 3 =  - 9end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 2y =  - 6end{array} right. Rightarrow Dleft( {2; - 6} right).)

Vậy (Dleft( {2; - 6} right).)

c) Gọi (Eleft( {x;,,y} right)) và (O)  là trọng tâm (Delta ABE.)

Ta có : (left{ begin{array}{l}frac{{ - 1 + 4 + x}}{3} = 0;;frac{{3 + 2 + y}}{3} = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x =  - 3y =  - 5end{array} right.; Rightarrow ;E = left( { - 3; - 5} right))

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn