Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho a gam Na tác dụng với p gam nước thu được dung dịch NaOH

Cho a gam Na tác dụng với p gam nước thu được dung dịch NaOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho a gam Na tác dụng với p gam nước thu được dung dịch NaOH có nồng độ x%. Cho b gam Na2O tác dụng với p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH có nồng độ x%. Biểu thức p tính theo a, b là:

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn