Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho a gam phôtphotriclorua (PCl<sub>3</sub>) vào nước được d

Cho a gam phôtphotriclorua (PCl<sub>3</sub>) vào nước được d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho a gam phôtphotriclorua (PCl3) vào nước được dung dịch X. Để trung hòa hết dung dịch X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 0,3 M. Tính a?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn