Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho ABCD là một tứ giác lồi Hình nào sau đây không thể

Cho ABCD là một tứ giác lồi Hình nào sau đây không thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (ABCD) là một tứ giác lồi. Hình nào sau đây không thể là thiết diện của hình chóp (S.ABCD)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm:


Thiết diện là một đa giác phẳng khép kín.


Tìm thiết diện bằng cách tìm giao tuyến với mặt bên và mặt đáy.

Giải chi tiết:

Hình chóp (S.ABCD) có 5 mặt nên thiết diện của hình chóp có tối đa 5 cạnh.

Vậy thiết diện không thể là lục giác.

Chọn D.

Ý kiến của bạn