Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho AgNO3 vào từng dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI

Cho AgNO3 vào từng dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho AgNO3 vào từng dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI thì muối Halogen tạo được kết tủa là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Muối Halogen tạo được kết tủa là NaCl, NaBr và NaI.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn