Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho ancol X ( MX = 76) tác dụng với axit cacboxyl

Cho ancol X ( MX = 76) tác dụng với axit cacboxyl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho ancol X ( MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở ( X và Y đều chỉ chứa một loại nhóm chức). Đốt chấy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 ( đktc), thu được CO2 và H2Otheo tỉ lệ số mol tương ứng là 7:4. Mặt khác, 172 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo Z thỏa mãn là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn