Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho anđehit acrylic (CH<sub>2</sub>=CH-CHO) phản ứng hoàn to

Cho anđehit acrylic (CH<sub>2</sub>=CH-CHO) phản ứng hoàn to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, to) thu được

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn