Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho ba điểm ABC phân biệtTập hợp những điểm M mà overri

Cho ba điểm ABC phân biệtTập hợp những điểm M mà overri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho ba điểm (A,B,C) phân biệt.Tập hợp những điểm (M) mà (overrightarrow {CM} .overrightarrow {CB}  = overrightarrow {CA} .overrightarrow {CB} ) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chuyển tích của vế phải sang vế trái và thu gọn đẳng thức. Từ đó suy ra tập hợp điểm M.

Giải chi tiết:

(overrightarrow {CM} .overrightarrow {CB}  = overrightarrow {CA} .overrightarrow {CB} )( Leftrightarrow overrightarrow {CM} .overrightarrow {CB}  - overrightarrow {CA} .overrightarrow {CB}  = 0)( Leftrightarrow overrightarrow {CB} .left( {overrightarrow {CM}  - overrightarrow {CA} } right) = 0)( Leftrightarrow overrightarrow {CB} .overrightarrow {AM}  = 0 Rightarrow overrightarrow {CB}  bot overrightarrow {AM} )

Suy ra tập hợp điểm M là đường thẳng đi qua (A) và vuông góc với (BC.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn