Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho ba điểm ABC thẳng hàng B nằm giữa A và C Trên đường

Cho ba điểm ABC thẳng hàng B nằm giữa A và C Trên đường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho ba điểm (A,,B,,C) thẳng hàng, (B) nằm giữa (A) và (C). Trên đường thẳng vuông góc với (AB) tại (C) ta lấy điểm (H). Khi đó:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

Giải chi tiết:

 

Vì (BH) là đường vuông góc và (AH) là đường xiên nên (AH > BH.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn