Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bán kính quỹ dạo Bo thứ nhất của nguyên tử H là 0,53.10<

Cho bán kính quỹ dạo Bo thứ nhất của nguyên tử H là 0,53.10<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bán kính quỹ dạo Bo thứ nhất của nguyên tử H là 0,53.10-10m. Bán kính quỹ đạo Bo thứ 5 của nguyên tử H bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bán kính của quỹ đạo Bo thứ 5 là :  ({r_5} = {5^2}.{r_0} = {25.0,53.10^{ - 10}} = {13,25.10^{ - 10}}m)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn