Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hidrô

Cho bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hidrô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản là 5,3.10-11 m. Nếu bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hidrô là 2,12 A0 thì electron đang chuyển động trên quỹ đạo nào ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn