Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng sau đây về các nhân tố tiến hóa và các thông tin tư

Cho bảng sau đây về các nhân tố tiến hóa và các thông tin tư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng sau đây về các nhân tố tiến hóa và các thông tin tương ứng:

Tổ hợp ghép đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tổ hợp ghép đúng là : 1-b,2-d,3-a,4-c,5-e

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn