Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Biến đổi diện tích rừng

Cho bảng số liệu: Biến đổi diện tích rừng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1943-2005

 

Nhận xét chính xác là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

có 3 nhận định chưa đúng

A. Nhận định chưa chính xác ở chỗ  “từ 1943-1983 độ che phủ rừng giảm 4%“ vì theo bảng số liệu, từ 1943-1983 độ che phủ rừng giảm 21,8%

D. Nhận định chưa chính xác do nói “từ năm 1943 đến năm 2005, tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giảm liên tục qua các năm“; vì từ 1943 đến 1983, tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giảm nhưng sau 1983 đến 2005 tổng diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta lại tăng

C. Diện tích rừng tự nhiên tăng 2,7 triệu ha, diện tích rừng trồng tăng 2,5 triệu ha mới đúng

=> nhận xét B đúng

=> đáp án B

Ý kiến của bạn