Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Bảng số liệu: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC

Cho Bảng số liệu: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho Bảng số liệu:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990- 2013

(Đơn vị: %)

 

Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế  của nước ta giai đoạn 1990 - 2013?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ 1995 trở đi, tỷ trọng khu vực nông-lâm- ngư đã giảm xuống chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu GDP nên “Khu vực nông- lâm- ngư nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng đang có xu hướng giảm.” là không đúng

=> Đáp án B

Ý kiến của bạn