Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu cơ cấu vận tải năm 2004

Cho bảng số liệu cơ cấu vận tải năm 2004

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu cơ cấu vận tải năm 2004

(Đơn vị: %)

Hãy cho biết loại hình vận tải có tỉ trọng vận chuyển hành khách ít nhưng có tỉ trọng hành khách luân chuyển cao gấp 38 lần là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỷ trọng luân chuyển hành khách/ tỷ trọng vận chuyển hành khách = 19,2/0,5= 38 lần

Ý kiến của bạn