Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯ

Cho bảng số liệu: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM

Nhận định nào sau đây không đúng với tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép ở Việt Nam

     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn