Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH RỪNG CỦA NƯỚC

Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH RỪNG CỦA NƯỚC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

DIỆN TÍCH RỪNG CỦA NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM

(Đơn vị: triệu ha)

 

Nhận định nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn