Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG N

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Nhận định nào sau đây không chính xác về sự thay đổi giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2014

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn