Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm

Cho bảng số liệu Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu: Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2014

Với bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân, GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là biểu đồ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận diện biểu đồ

Giải chi tiết:

- Đề bài yêu cầu thể hiện số dân, GDP là những giá trị tuyệt đối của đối tượng => loại biểu đồ tròn

- Các đối tượng là 3 nước, không phải khoảng thời gian => loại biểu đồ đường và miền

=> Lựa chọn biểu đồ cột ghép (2 trục tung) là thích hợp nhất

Chọn D

Ý kiến của bạn