Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGH

Cho bảng số liệu MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2014

Dựa vào kết quả xử lí số liệu từ bảng trên, hãy cho biết sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2000 - 2014 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn