Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU SỐ KHÁ

Cho bảng số liệu: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU SỐ KHÁ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM

PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2014

Nhận định nào sau đây là không chính xác với  sự thay đổi cơ cấu số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến trong giai đoạn 2000 - 2014?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn