Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau đây: Sản lượng than, dầu thô và điện củ

Cho bảng số liệu sau đây: Sản lượng than, dầu thô và điện củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau đây: Sản lượng than, dầu thô và điện của Việt Nam

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2010 là ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đối với yêu cầu chọn biểu đồ thích hợp nhất biểu thị tốc độ tăng trưởng của các đối tượng thì sử dụng biểu đồ đường => Đáp án C đúng.

Ý kiến của bạn