Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau:      Tình hình phát triển dân số Việt

Cho bảng số liệu sau:      Tình hình phát triển dân số Việt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau: 

    Tình hình phát triển dân số Việt Nam giai đoạn 1995 – 2010

Nhận định đúng nhất là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn