Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sauTỈ SUẤT SINH THÔ CỦA CÁC NƯỚC PHÁT

Cho bảng số liệu sauTỈ SUẤT SINH THÔ CỦA CÁC NƯỚC PHÁT

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

TỈ SUẤT SINH THÔ CỦA CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN NĂM 1950 - 2005

Hãy đưa ra câu nhận định đúng nhất.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Giai đoạn 1950 – 2005, tỉ suất sinh thô của các nước phát triển có xu hướng giảm (giảm 12%).

Chọn C.

Ý kiến của bạn