Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sauTỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PH

Cho bảng số liệu sauTỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

TỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN GIAI ĐOẠN NĂM

Hãy đưa ra câu nhận định đúng nhất.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Giai đoạn 1950 – 2005 tỉ suất tử thô của các nước đang phát triển có xu hướng giảm (giảm 20%0).

Chọn B.

Ý kiến của bạn