Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệuGiá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai

Cho bảng số liệuGiá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

Giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 - 2016 (đơn vị: nghìn USD)

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 - 2016 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận dạng biểu đồ

Giải chi tiết:

Từ khóa: cơ cấu;  giai đoạn 1995 – 2016 (5 năm)

=> Biểu đồ: miền

Chọn C

Ý kiến của bạn