Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệuSố dân và GDP của 1 số trung tâm kinh t

Cho bảng số liệuSố dân và GDP của 1 số trung tâm kinh t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Số dân và GDP của 1 số trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, năm 2014

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân và GDP của 1 số trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, năm 2014.

b) Rút ra nhận xét.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ

Giải chi tiết:

a) Vẽ biểu đồ:

- Đề bài yêu cầu thể hiện số dân và GDP (giá trị tuyệt đối)

- Bảng số liệu có 2 đơn vị khác nhau

=> Lựa chọn biểu đồ cột ghép (không thể vẽ biểu đồ kết hợp cột + đường do các đối tượng là mỗi khu vực không có sự liên kết như 1 giai đoạn thời gian)

Biểu đồ thể hiện số dân và gdp của 1 số trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, năm 2014.

b) Nhận xét

- Dân số: EU có dân số đông nhất (507, 9 triệu người), thứ 2 là Hoa Kì (318,9 triệu người), Nhật Bản thấp nhất (127, 1 triệu người)

- GDP: Eu có GDP cao nhất đạt 18517 tỉ USD, thứ 2 là Hoa Kì ( 17348 tỉ USD), thấp nhất là Nhật Bản 4596 tỉ USD

=> 3 TT kinh tế EU, HK, Nhật Bản có dân số thấp nhưng quy mô kinh tế lớn, đứng hàng đầu thế giới, trong đó EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới; Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới; Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về quy mô nền kinh tế.

Ý kiến của bạn