Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết A-B- : hoa đỏ ; A-bb = aaB- : hoa đỏ nhạt  ; aabb :

Cho biết A-B- : hoa đỏ ; A-bb = aaB- : hoa đỏ nhạt  ; aabb :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết A-B- : hoa đỏ ; A-bb = aaB- : hoa đỏ nhạt  ; aabb : hoa

Phép lai giữa P : AaBb x Aabb cho kết quả phân li kiểu hình ở đời F1 là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P : AaBb x Aabb = ( Aa x Aa )( Bb x bb) = ( 3 A- : 1 aa ) ( 1 Bb : 1 bb)

F1 có tỷ lệ kiểu gen: 3 A-Bb : 3 A-bb : 1 aaB- : 1aabb

Tỷ lệ kiểu hình : 3 hoa đỏ : 4 hoa đỏ nhạt : 1 hoa trắng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn