Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biết: A-B- và A-bb quy định hoa trắng, aaB- quy định hoa

Cho biết: A-B- và A-bb quy định hoa trắng, aaB- quy định hoa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết: A-B- và A-bb quy định hoa trắng, aaB- quy định hoa vàng, aabb quy định hoa tím. Alen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Trong một phép lai P người ta thu được F1 có tỉ lệ KH: 4 hoa trắng, dài: 8 hoa trắng, tròn: 3 hoa vàng, quả tròn: 1 hoa tím, quả tròn. Kiểu gen của P có thể là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1:     12 trắng : 3 vàng : 1 tím => (P) AaBb x AaBb

3 tròn: 1 dài                    => (P)  Dd x Dd

F1: có 16 tổ hợp => 1 trong 2 cặp gen quy định màu hoa liên kết hoàn toàn với cặp gen quy định hình dạng quả.

Nhận thấy: F1 không xuất hiện KH tím dài (aabbdd) => Ít nhất 1 trong 2 cây bố mẹ không tạo giao tử abd ( tức là ít nhất 1 KG ở thế hệ P không thuộc liên kết đồng) → Loại C

 

Do tương tác át chế nên vai trò của A  B nên có thể Aa PLĐL hoặc Bb PLĐL

- Nếu Aa PLĐL: (Aa x Aa)[ x hoặc ) thì F1 sẽ xuất hiện KH hoa vàng, dài (aaB-dd)

Nhưng theo bài ra thì không xuất hiện kiểu hình này → Loại A

(Chọn D)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn