Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết A trội hoàn toàn so với a Lấy hạt phấn của cây tam

Cho biết A trội hoàn toàn so với a Lấy hạt phấn của cây tam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết A trội hoàn toàn so với a Lấy hạt phấn của cây tam bội Aaa thụ phấn cho cây tứ bội Aaaa, nếu hạt phấn lưỡng bội không có khả năng thụ tinh thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : Aaa x Aaaa

Hạt phấn lưỡng bội không có khả năng thụ tinh

Aaa cho giao tử (hạt phấn) : 1/3A : 2/3a

Aaaa cho giao tử (noãn) : 1/2Aa : 1/2 aa

Đời con : 1/6AAa : 3/6Aaa : 2/6aaa

↔ KH : 2 trội : 1 lặn

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn