Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen

Cho biết alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai đều cho đời con có số cây quả tròn chiếm tỉ lệ 50% và số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%

(1) AaBb x aaBB;        (2) AaBB x aaBb ;           (3) AaBb x aaBb

(4)   frac{AB}{aB}times frac{ab}{ab}         ;    (5)  frac{AB}{aB}times frac{aB}{ab}         ;    (6)  frac{AB}{ab}times frac{aB}{ab}


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A-    Tròn >> a dài

B-    Đỏ >> b trắng

Kết quả phép lai cho

A- = 50%

B- = 100%

B- = 100% có các phép lai : 1, 2, 4, 5

Nhận thấy các phép lai này cũng cho đời con A- = 50%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn