Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Theo lí

Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Theo lí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai P: mẹ AaBbDDee x bố aaBbDdEE thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Aa x aa  /  Bb x Bb  / DD x Dd cho đời con có tỉ lệ :

    50% dị hợp : 50% đồng hợp

EE x ee cho đời con 100% dị hợp

Số cá thể mang kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ :

     

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn