Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

Một đoạn gen sau khi bị đột biến điểm đã mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit có trình tự axit amin: Pro - Gly - Lys - Phe. Biết rằng đột biến đã làm thay thế một nuclêôtit ađênin (A) trên mạch gốc bằng guanin (G). Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen trước khi bị đột biến có thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuỗi polipeptit :                           Pro – Gly – Lys – Phe

mARN :                                        5’ XXX – GGG – AAA – UUU 3’

                           hoặc                    5’ XXX – GGG – AAA – UUX 3’

 

mạch mã gốc :                               3’ GGG – XXX – TTT – AAA 5’

                           hoặc                    3’ GGG – XXX – TTT – AAG 5’

Đối chiếu chỉ thấy chuỗi nucleotit ở phương án B là khớp nhiều nhất ( 3 bộ ba ở phía sau )

mà theo đề bài, đột biến thay thế A bằng G

Từ đây ta có thể khẳng định : đoạn mạch mã gốc của gen trước khi biến đổi có thể là :

                                                      3’ GAG – XXX – TTT – AAA 5’

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn