Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biết khối lượng từng loại nu của 1 cặp NST (đvị tính: 10

Cho biết khối lượng từng loại nu của 1 cặp NST (đvị tính: 10

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết khối lượng từng loại nu của 1 cặp NST (đvị tính: 108 đvc) ghi trong bảng 1. Các cặp NST (I, II, III, IV) trong bảng 2 là kết quả của đột biến từ NST đã cho.

Hãy xác định tổ hợp các đột biến nào phù hợp với số liệu trong bảng 2 theo trình tự NST : I – II – III - IV.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

I. G- X tăng / A –T giữ nguyên => Đột biến lặp đoạn

II. A-T giảm/ G-X giữ nguyên => Đột biến  mất đoạn

III. Tất cả các loại nucleotit tăng 1.5 lần => đột biến thể 3 nhiễm

IV . Tất cả các loại nucleotit giữ nguyên => Đột biến đảo đoạn

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn