Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, a

Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, aabb: màu trắng; A-B-: màu đỏ. Chiều cao cây di truyền tương tác kiểu: D-ee, ddE-, ddee: cây thấp; D-E-: cây cao.

P:frac{Ad}{aD}frac{BE}{be}times frac{Ad}{aD}frac{BE}{be}  và tần số hoán vị gen 2 giới là như nhau: f(A/d) = 0,2; f(B/E) = 0,3.

Đời con F1 có kiểu hình quả đỏ, cây cao (A-B-D-E-) chiếm tỉ lệ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A-D- = 0.5 + ( 0.1 x 0.1 ) = 0.51

B-E = 0.5 + 0.35 x 0.35 = 0.6225

A-D- B-E- = 0.51 x 0.6225 = 0.3175 = 31,75%                            

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn