Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoà

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn với nó, không phát sinh đột biến mới, tỉ lệ thụ tinh các loại giao tử  và khả năng sống của các tổ hợp khác nhau là như nhau. Cho phép lai P: AaBbCcDdHHEe  x  AaBbCcDdhhEE  → Khả năng xuất hiện 1 cây có 3 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đời con chắc chắn có ít nhất 2 tính trạng trội H-E-

Vậy xác suất con có 3 trội 3 lặn đồng nghĩa với con có 1 trội 3 lặn ở 4 cặp tính trạng còn lại

Xác suất là: 4 x 0,75 x 0,253 =  = 4,6875%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn