Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn.

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Cho phép lai P:frac{AB}{ab}DdEEtimes frac{AB}{ab}DdEe , nếu hoán vị gen diễn ra như nhau ở 2 giới với tần số là 0,4 thì theo lý thuyết số cá thể ở đời con có kiểu gen dị hợp về cả 4 cặp gen chiếm tỉ lệ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> AB = ab = 0.34 ; aB = Ab = 0.21

Kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen là : 0.3 x 0.3 x 2 + 0.2 x 0.2 x 2 = 0.26.

Kiểu gen dị hợp 4 cặp gen là : 0.26 x 0.5 x 0.5 = 0.065

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn