Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn

Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Xét các phép lai:

(1) aaBbDd x AaBBdd.               (2) AaBbDd x aabbDd.               

(3) AAbbDd x aaBbdd.               (4) aaBbDD x aabbDd.               

(5) AaBbDD x aaBbDd.             (6)AABbdd x AabbDd.

Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên, có bao nhiêu phép lai mà đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó mỗi loại chiếm 25%?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phép lai cho con có 4 loại kiểu hình, tỉ lệ mỗi loại kiểu hình bằng nhau và bằng 25% ở dạng: (Aa x aa)(Bb x bb)(DD x DD hoặc DD x Dd hoặc DD x dd hoặc dd x dd)

- Các phép lai (1), (3), (6) cho đời con có 4 loại kiểu hình, trong đố mỗi loại chiếm 25%.

=> Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn