Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết một số bệnh, tật và hội chứng di truyền ở người: (

Cho biết một số bệnh, tật và hội chứng di truyền ở người: (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết một số bệnh, tật và hội chứng di truyền ở người:

(1) Tật có túm lông trên vành tai.      (2) Hội chứng Đao.    (3) Bệnh mù màu đỏ - xanh lục.   

(4) Bệnh phêninkêto niệu.                 (5) Bệnh bạch tạng.    (6) Hội chứng Tơcnơ.  (7) Bệnh ung thư máu. 

Có bao nhiêu bệnh, tật và hội chứng di truyền là do đột biến gen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bệnh do đột biến gen – bệnh di truyền cấp độ phân tử

-    Bệnh mù màu

-    Bệnh phêninkêto niệu

-    Bệnh bạch tạng

-    Tật có túm lông trên vành tai.

Bệnh – hội chứng di truyền cấp độ tê bào là

-    Hội chứng Đao  

-    Hội chứng Tơcnơ

-    Bệnh ung thư máu. 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn