Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồTheo biểu đồ nhận xét nào sau đây là đúng về

Cho biểu đồTheo biểu đồ nhận xét nào sau đây là đúng về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ:

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây là đúng về lượng mưa của Huế và Hà Nội ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận xét biểu đồ

Giải chi tiết:

- A sai: lượng mưa tháng cao nhất của Hà Nội khoảng 600mm (tháng 8), trong khi Huế cao gấp đôi với 1200mm (tháng 12)

- B đúng: Mùa mưa của Huế đến chậm hơn Hà Nội (Hà Nội có mùa mưa từ tháng 5, Huế mùa mưa bắt đầu từ tháng 9)

- C sai: Tháng mưa ít nhất của Huế là tháng 4

- D sai: Hà Nội mưa nhiều nhất vào tháng 8

Chọn B

Ý kiến của bạn