Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng

Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Na2O và Al2O3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn